RSS

#9

26 Aug

Có những điều chưa đến đã thấy mất, có những người nên quên sao vẫn nhớ mãi không thôi … Con người ta thường chông chênh trên con đường đi tìm hạnh phúc, nhưng có khi đến đích rồi cũng không thể nhận ra …

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 26.08.10 in meaningless stuffs

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: