RSS

#20

14 Jan

Người bỏ ta bên rìa
Quên ta rồi ấy nhỉ
Trời mùa đông gãy lìa
Rét lùa trong không khí

Rét kia đến gặp người
Nhắn rằng đã có khi
Môi nhau nở nụ cười
Sầu khô là xa xỉ

Giờ đầu không ý nghĩ
Giờ tim vắng chênh vênh
Giờ tình đem uổng phí
Giờ ta chết một mình

Markku Uula Aleksi Laiho
Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 14.01.11 in meaningless stuffs

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: