RSS

Đối thoại #2

17 Jan


Ed: tại sao em vẫn chưa có người yêu vậy ta ?
Trí ka: tại vì em chưa biết lanh đúng lúc và nai đúng chỗ !

mình phải hiểu làm sao đây !?!?

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 17.01.11 in uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: